|

Operacja pt. "Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego"

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pt. ORGANIZACJA SEMINARIUM„INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIUSTADEM BYDŁA MLECZNEGO”

Główny cel operacji: Transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat najnowszych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli bydła mlecznego, podnoszenia efektywności stada, zdrowotności i parametrów genetycznych odpowiedzialnych za wyhodowanie wysokomlecznych sztuk.

Termin realizacji operacji: 21.10.2020 r. 

Miejsce realizacji operacji: Hotel Zamek Ryn, Plac Wolności 2, 11-520 Ryn

Informacje dotyczące warunków i możliwości uczestnictwa w seminarium będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie www.w-modr.pl.

Szczegółowe informacje na temat realizowanej operacji: mgr inż. Dorota Michniewicz tel. 665 890 158, e-mail: d.michniewicz@w-modr.pl

plakat