|

Planowanie przestrzenne kluczem do rozwoju gmin

Gmina Stawiguda  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Obszarów Wiejskich realizuje operację pt. "Planowanie przestrzenne kluczem do rozwoju gmin".

Celem operacji jest zdobycie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego poprzez udział w 2-dniowym szkoleniu przez radnych, władze  wykonawcze z terenu 3 gmin wiejskich i 1 miejsko-wiejskiej, przedstawicieli Urzędów odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami oraz 2 przedstawicieli lokalnego stowarzyszenia.

 

plakat