|

Promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Obszarów Wiejskich realizuje operację pt. "Promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur".

Celem operacji jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy oraz wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej w obiektach z elementami tradycyjnej architektury regionalnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja operacji przyczyni się do kultywowania dawnych tradycji rzemieślniczych oraz rozwoju lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Okres realizacji operacji: 15 marca - 25 października 2021r.

Kwota dofinansowania: 26 637,05 zł. Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich