|

Unieważnienie konkursu literackiego "Warto zostać na wsi"

Uprzejmie informujemy, że do konkursu na najciekawszą pracę literacką pn. „Warto zostać na wsi” wpłynęły trzy prace konkursowe.

Żadna z prac nie spełniła warunków formalnych konkursu, zawartych w części II pkt. 7 Regulaminu Konkursu „Warto zostać na wsi”.

W związku z tym, na podstawie części VIII pkt 1 Regulaminu, o którym mowa powyżej konkurs zostaje unieważniony.