Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

warmińsko-mazurskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

LGD Nasze Bieszczady

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania
Adres siedziby:
podkarpackie
ul. 1000-lecia 1,
38-600 Lesko
NIP:
6881286263
REGON:
180339807
Email:
Telefon:
134696203
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
 • I. Transfer wiedzy i innowacje
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) powstała w oparciu o konsultacje społeczne wśród przedstawicieli lokalnej społeczności sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców. Stanowi ona analizę stanu obecnego obszaru LGD. Zadaniem strategii jest przyśpieszenie rozwoju obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład LGD Nasze Bieszczady oraz aktywizacja lokalnej społeczności co zostanie osiągnięte poprzez realizację celów głównych wypracowanych na etapie wspólnego tworzenia dokumentu. Cele główne to: • Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady. • Wzrost potencjału gospodarczego obszaru LGD Nasze Bieszczady. 23 maja 2016r. w Rzeszowie LGD Nasze Bieszczady zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Realizacja LSR powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
Data rejestracji: 08.03.2018
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009