Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

warmińsko-mazurskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Gmina Bartoszyce

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego
Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
NIP:
7431970669
REGON:
510742920
Email:
Telefon:
728550833
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Aktywizacja społeczna
    • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
    • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:
Gmina Bartoszyce jest jedną z największych obszarowo gmin (428 km2), leży w północno-wschodniej Polsce w centralnej części powiatu bartoszyckiego. Północna granica gminy stanowi granicę państwową z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Przejście graniczne w Bezledach jest szczególnie istotne, gdyż stanowi nie tylko granicę Polski z Rosją, lecz od 2004 r. stało się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Wyjściową do określenia wizji rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Bartoszyce stanowią wnioski z diagnozy zasobów oraz uwarunkowań społeczno – ekonomicznych. Określa ona przesłanie rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy, oraz budowania dobrobytu jej mieszkańców.Wizja stanowi odczucie możliwe do osiągnięcia przy wysokim poziomie atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania, ośrodka wyjątkowej wartości przyrodniczej oraz przyrodoleczniczej, ośrodka aktywności gospodarczej, rozwiniętych usług czasu wolnego a także wyprofilowania działalności preferowanych do rozwoju lokalnego działalności gospodarczych.Wizja Gminy Bartoszyce prowadzi do określenia głównych kierunków strategicznych rozwoju Gminy na najbliższe lata:1)Wykreowanie Gminy jako ważnego, dobrze skomunikowanego i atrakcyjnego inwestycyjnie ośrodka aktywności przedsiębiorczej, wykorzystującego położenie geograficzne, potencjał Specjalnej Strefy Ekonomicznej i trendy rozwoju biznesu przygranicznego.2)Wykorzystanie różnorodności funkcjonalnej Gminy Bartoszyce, złożonej z obszaru wysokiej atrakcyjności rolniczej, zamieszkania i inwestowania, oraz obszaru wysokiej atrakcyjności turystycznej rekreacyjnej, do działań służących rozwojowi całej Gminy.3)Zintegrowanie zasobów i wdrożenie komercyjnych produktów turystycznych.4)Wzmocnienie sektora rolnego, poprzez utrzymanie wysokiej wartości ekologicznej gminy rozwój usług wspierających rolnictwo, oraz przemysłu rolno – spożywczego.
Data rejestracji: 14.02.2019
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009