Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

warmińsko-mazurskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

UWAGA!!! Zmiany w załącznikach do Konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW

11.01.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 stycznia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło zmiany w 3 załącznikach do ogłoszenia o konkursie nr 3/2019:

1. we wniosku o wybór operacji – w przypisie 23 i w części V pkt 7 (scalono komórki i dodano przypis 43);

1. w instrukcji do tego wniosku:

a) w części III pkt. 6,

b) w części V (dodano ostatnie zdanie),

c) w Formularzach (dopisek do zał. nr 5)

d) w Rozeznaniu rynku (poprawiono na odesłanie do części V pkt 8 wniosku),

e) w opisie załącznika nr 3 w zakresie tabeli I-III pole „Grupa docelowa”,

3. w Przewodniku po ocenie wniosku w części I pkt 8 dodano tekst w nawiasie „, przy czym można wzywać do uzupełnienia pkt. 6, jeżeli nie podano liczebności grupy docelowej z podziałem na dwa lub trzy województwa”.

Ponadto następujące dokumenty zostały zapisane jako plik PDF.

 1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/2019.
 2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3/2019.
 3. Regulamin konkursu nr 3/2019.
 4. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”.
 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji.
 6. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów.

Zaktualizowane załączniki:

 1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/201- pobierz
 2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3/2019 - pobierz
 3. Wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkoleń, seminariów i warsztatów- pobierz
 4. Regulamin konkursu nr 3/2019 - pobierz
 5. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”- pobierz
 6.  Formularz wniosku o wybór operacji -pobierz
 7. Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe” -pobierz
 8. Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny” - pobierz
 9. Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji” -pobierz
 10. Załącznik nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” - pobierz
 11. Załącznik nr 5 do wniosku o wybór operacji „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” -pobierz
 12. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji - pobierz
 13. Formularz umowy na realizację operacji -pobierz
 14. Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo-finansowe” -pobierz
 15. Załącznik nr 2 do umowy „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” -pobierz
 16. Załącznik nr 3 do umowy „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w §11 umowy” - pobierz
 17. Formularz wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z załącznikami nr 1-3 - pobierz
 18. Załącznik nr 4 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji” -pobierz 
 19. Załącznik nr 5 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” -pobierz
 20. Załącznik nr 6 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Formularz operacji realizującej priorytety PROW 2014–2020” -pobierz
 21. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów -pobierz
 22. Plan działania KSOW na lata 2014–2020 – pobierz
 23.  Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020 -pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009