|

Konkurs literacki "Warto zostać na wsi"

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza uczniów szkół średnich o profilu rolniczym do udziału w konkursie dla  pt. „Warto zostać na wsi”.

Celem konkursu jest aktywizacja młodych ludzi, którzy będą mieli okazję zaprezentować własne poglądy na temat pracy i życia na wsi, możliwości rozwoju obszarów wiejskich albo samodzielnie odnaleźć przykłady przedsięwzięć realizowanych na terenie interesującego ich regionu, będących dla nich motorem do zamieszkania i pracy zarobkowej na wsi. Liczymy również na to, że młodzież, która stoi przed dylematem: „zamieszkać w mieście czy jednak pozostać na wsi” zyska pewność wyboru. Konkurs jest również doskonałą okazją do zaprezentowania i docenienia zdolności literackich młodzieży ze szkół rolniczych – przewidujemy zamieszczenie zwycięskiej pracy na stronach internetowych organizatora.

Praca w formie dowolnej- może przybrać formę kartki z pamiętnika, opowiadania, listu, fragmentu biografii, rozprawki, rozważań.

Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie (także we fragmentach) niepublikowany. Objętość prac przesyłanych na konkurs: do 2000 słów.

Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) w formie papierowej oraz elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych, w formacie edytowalnym) wraz z poprawnie wypełniona kartą zgłoszeniową (Załącznik 1) oraz Załącznikami nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Do pobrania: Regulamin