Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Operacja pt. "Zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie regionalnym oraz realizacja planów operacyjnych KSOW"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt.:"Zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie regionalnym oraz realizacja planów operacyjnych KSOW”.