Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Operacja pt. "Zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie regionalnym oraz realizacja planów operacyjnych KSOW"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt.:"Zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie regionalnym oraz realizacja planów operacyjnych KSOW”.

 

 

Operacja pt. „Realizacja planu komunikacyjnego oraz operacji partnerów KSOW w województwie warmińsko-mazurskim”.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schematu II realizuje operację
pt. „Realizacja planu komunikacyjnego oraz operacji partnerów KSOW w województwie warmińsko-mazurskim”.