|

Operacja pt. „Współczesne wyzwania w chowie i hodowli trzody chlewnej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Obszarów wiejskich realizuje operację pt.: "Współczesne wyzwania w chowie i hodowli trzody chlewnej"

plakat