Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

warmińsko-mazurskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja "Wspólna Polityka Rolna 2021-2027"

19.09.2018

Spotkanie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 zorganizowane zostało z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, przy współpracy Biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się 17 września 2018 roku w Olsztynie, zapoznali się z podsumowaniem reformy Wspólnej Polityki Rolnej, która miała miejsce w 2013 w związku z perspektywą finansową 2014-2020.Uwzględniała ona m.in. strategię „Europa 2020", koniec ostatnich okresów przejściowych w ramach WPR, problematykę zmian klimatycznych czy dostosowanie polityki do międzynarodowych umów handlowych.

Dyskusja nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020, która rozpoczęła się w ramach instytucji Unii Europejskiej już w 2016 roku związana jest z nową, zbliżającą się perspektywą finansową na lata 2021-2027. Jej głównymi celami jest wspieranie godziwego dochodu, większa konkurencyjność, zmiana rozkładu sił w łańcuchu żywnościowym, walka ze zmianą klimatu, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, ochrona bioróżnorodności, wspieranie wymiany pokoleniowej oraz sprzyjanie wzrostowi zatrudnienia i wysoka jakość żywności.

- Nasz kraj bierze aktywny udział w dyskusji nad przyszłym kształtem budżetu i polityk wspólnotowych – mówił podczas spotkania marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. - Obowiązkiem wszystkich państw członkowskich jest stworzenie nowoczesnej polityki, takiej, która będzie odpowiednio wynagradzać rolników za zapewnianie przez nich wysokiej jakości dóbr publicznych, które w dużej mierze wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy, poprawiając tym samym jakość i poziom życia mieszkańców terenów wiejskich.

W dyskusji uczestniczyli ponadto poseł Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, dr Edmud Giejbowicz, analityk z Zespołu Analitycznego Polityk Rolnej oraz prof.dr hab. Andrzej Babuchowski.

Dokumenty do pobrania:

ABC WPR C.Siekierski - pobierz

WPR i Polityka Spójności C. Siekierski - pobierz

WPR UE A. Babuchowski - pobierz

Wspólna Polityka Rolna Zespół Analityczny Polityki Rolnej - pobierz

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009