Kontakt

Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1, pokój 409

10-562 Olsztyn

tel. 89/5219250

fax. 89/5219259

ksow@warmia.mazury.pl

 

Aneta Nawrocka - Kierownik Biura

tel. 89/521 92 30

a.nawrocka@warmia.mazury.pl

   

Magdalena Kitkowska - inspektor

(realizacja Pomocy Technicznej PROW 2014-2020)

tel. 89/521 92 33

m.kitkowska@warmia.mazury.pl

 

Joanna Bobrowska - inspektor

(realizacja Pomocy Technicznej PROW 2014-2020)

tel. 89/521 92 74

j.bobrowska@warmia.mazury.pl

 

Monika Stańczyk - starszy inspektor

(realizacja Pomocy Technicznej PROW 2014-2020)

tel. 89/521 98 37

m.stanczyk@warmia.mazury.pl