Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

Operacja pn. "Refundacja wynagrodzeń pracowników Biura KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2020-2021"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. "Refundacja wynagrodzeń pracowników Biura KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2020-2021".

Operacja pn. „Wsparcie funkcjonowania oraz realizacja dwuletnich planów operacyjnych KSOW na lata 2020-2021”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. Wsparcie funkcjonowania oraz realizacja dwuletnich planów operacyjnych KSOW na lata 2020-2021”

Operacja pt. "Zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie regionalnym oraz realizacja planów operacyjnych KSOW"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt.:"Zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie regionalnym oraz realizacja planów operacyjnych KSOW”.

 

 

Operacja pt. „Realizacja planu komunikacyjnego oraz operacji partnerów KSOW w województwie warmińsko-mazurskim”.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schematu II realizuje operację
pt. „Realizacja planu komunikacyjnego oraz operacji partnerów KSOW w województwie warmińsko-mazurskim”.