|

Aktywna młodzież jako potencjał rozwoju obszarów wiejskich w gminie Małdyty

Partner KSOW SENSUS GRZEGORZ DYGACZ  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Obszarów Wiejskich realizuje operację pt. "Aktywna młodzież jako potencjał rozwoju obszarów wiejskich w gminie Małdyty".

Celem głównym projektu jest aktywizacja 40 mieszkańców gminy Małdyty, w tym osób do 35 roku życia, na rzecz podejmowania inicjatywy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału młodzieży, który będzie skutkował rozwojem postaw przedsiębiorczych oraz prowadził do rozwoju działalności gospodarczej w gminie Małdyty.

Efekty operacji zostaną osiągnięte poprzez przeszkolenie i nabycie kwalifikacji przez 40 osób z gminy Małdyty z następujących zakresów:

1. obsługa operatora drona - 20 osób (10K/10M)

2. obsługa operatora kombajnu zbożowego z modułem sieczkarni samobieżnej - 20 osób (20M)

Szkolenia odbędą się w okresie 01.07.2021 r -31.10.2021 r.

 

Szczegóły dotyczące projektu w załączeniu