|

Wieś z pomysłem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach Schematu Il Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 reazlizuje operację pn. "Wieś z pomysłem", której podstawowym celem jest wymiana doświadczeń w zakresie kreowania innowacyjnych produktów turystycznych, w tym produktów wiosek tematycznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz tworzenia sieci współpracy  i certyfikacji jakościowej lokalnych produktów turystycznych. Więcej informacji pod linkiem:

https://lgdbmk.pl/index.php/rozpoczecie-realizacji-operacji-pn-wies-z-pomyslem