|

Praktyczne podejście do szacowania szkód łowieckich

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Schematu Il Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 reazlizuje operację pn. "Praktyczne podejście do szacowania szkód łowieckich", której celem jest wymiana wiedzy dotyczącej szacowania szkód łowieckich między mieszkańcami obszarów wiejskich, Izbą Rolniczą, Kołem Łowieckim, Lasami Państwowymi a doradcami Ośrodków Doradztwa Rolniczego z różnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach operacji zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań szacowania szkód łowieckich za pomocą dronu, jak również tradycyjnego szacowanie szkód wraz z wykładem przeprowadzonym przez eksperta z Lasów Państwowych.

Więcej informacji pod linkiem: