|

"Info Day"

1 i 2 LUTEGO 2022 ROKU ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ROLNYCH. WYDARZENIE ORGANIZOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ ZAPLANOWANO W FORMULE ONLINE.

„Info day” skierowane jest do wszystkich potencjalnych beneficjentów, którzy są uprawnieni do składania wniosków na programy informacyjne lub promocyjne dotyczące produktów rolnych.

Spotkanie dotyczy działań realizowanych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej - wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych.

Info day jest organizowany w związku z niedawnym przyjęciem przez Komisję Europejską (KE) Rocznego Programu Prac na 2022 r. w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. Podczas spotkania mają zostać przedstawione wszystkie możliwości w zakresie tych działań wynikające z Programu oraz kryteria przyjęcia wniosków.

W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na:
•    ułatwienie do przejścia w kierunku bardziej zrównoważonego europejskiego systemu żywnościowego;
•    uwzględnienie zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w propozycjach programów składanych w 2022 r.;
•    przedstawienie przeglądu sposobów opracowywania skutecznych kampanii komunikacyjnych na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE.

Pierwszy dzień będzie poświęcony aspektom politycznym. Prelegenci z KE omówią politykę promocyjną w kontekście wsparcia przejścia na bardziej zrównoważony europejski system żywnościowy oraz jej powiązania ze Strategią Od pola do stołu. Tematem rozmów będzie bieżący przegląd polityki, a także priorytety Rocznego Programu Prac na 2022 r. oraz zaproszenie do składania wniosków.

Kolejny zostanie przeznaczony na tworzenie skutecznych kampanii. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prezentacji urzędników KE, ekspertów zewnętrznych i koordynatorów projektów. W prezentacjach będą podkreślone takie trudne aspekty, jak uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w propozycjach programów na 2022 r. i dostosowanie projektów do celów Zielonego Ładu, strategii Od pola do stołu oraz Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 stycznia 2022 roku.

Szczegółowe informacje
Rejestracja