|

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW - ogłoszenie list

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego informuje, że zakończyła prace nad oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Zgodnie z art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2020 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 11 Regulaminu Konkursu nr 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Jednostka Regionalna KSOW województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza listę ocenionych operacji oraz listę rezerwową operacji.

Do pobrania:

- lista ocenionych operacji - pobierz

-lista rezerwowa operacji - pobierz