|

Konkurs nr 6/2022 – konsultacje dla wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy na konsultacje dotyczące składanych wniosków w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 14-28 lutego 2022 r. można składać do Sekretariatu Regionalnego KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wnioski na operacje finansowane ze środków  KSOW przewidziane do realizacji w 2022 r.

Wzorem lat ubiegłych, pracownicy Biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą wspierać wnioskodawców w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji konkursowej.

W związku z powyższym  informujemy o możliwości osobistych i telefonicznych konsultacji dla tych partnerów KSOW, którzy planują złożyć wniosek, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją konkursową dostępną na  stronie  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

Proponuje się aby Partner na umówione konsultacje przygotował roboczą wersję projektu z wypełnionymi w części III wniosku o wybór operacji polami: pola 4a, 5, 6, 9 oraz dołączył zał. nr 1, zał. nr 2  (jeżeli dotyczy) oraz zał. nr 3 do wniosku.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 1 do 21 lutego, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Biura pod numerem telefonu /89/ 521 92 30.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.