|

Lokalny produkt turystyczny – potencjał w tożsamości kulturowej i przyrodniczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach Schematu Il Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 realizuje operację pn. „Lokalny produkt turystyczny – potencjał w tożsamości kulturowej i przyrodniczej”.

plakat