|

Konkursy aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich ogłoszone!

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił 3 konkursy na:

  • najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do poprawy estetyki miejscowości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
  • najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do aktywizacji mieszkańców i budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
  • najciekawszą imprezę cykliczną aktywizującą mieszkańców na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Celem konkursów jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.Uczestnikami konkursów mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

W konkursach zaplanowano nagrody rzeczowe o wartości:

  • I nagroda  do 5 000 zł
  • II nagroda do 4 000 zł
  • III nagroda do 3 000 zł

Nagrody rzeczowe zostaną sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Pomoc Techniczna, Schemat II.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października 2021 roku.

Załączniki:

Zapraszamy do udziału!