|

Promowanie działań na obszarach wiejskich

Ideą trzech konkursów było promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii i Mazurach.

Uczestnikami wydarzenia mogły być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które walczyły o nagrody:
- za najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do poprawy estetyki miejscowości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
- za najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do aktywizacji mieszkańców i budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego,
- za najciekawszą imprezę cykliczną aktywizującą mieszkańców na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadanie wynika z Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021. Środki finansowe na realizację konkursów pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pomoc Techniczna, Schemat II.

Organizatorem przedsięwzięcia był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

WYNIKI KONKURSU