|

Tradycyjne pszczelarstwo jako szansa na nowoczesne przedsiębiorstwo

Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan Operacyjny na lata 2020 - 2021 realizuje operację pn.:

„Tradycyjne pszczelarstwo jako szansa na nowoczesne przedsiębiorstwo”.                                                                           

Cel operacji:

  •  Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  •  Zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na potencjał, jaki tkwi w środowisku naturalnym,
  •  Wskazanie szansy na rozwój przedsiębiorczości w obszarach dotychczas niszowych,
  •  Przekazanie od podstaw specjalistycznej wiedzy, co może skłonić przyszłychmikroprzedsiębiorców do przedsięwzięcia kroków sprzyjających realizacji zadania,
  •  Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa tematem zrównoważonego rozwoju.

Efekty realizacji operacji:

  •  Transfer wiedzy i doświadczenia z zakresu pozyskiwania surowców pszczelich oraz sposobów wykorzystywania ich w dalszej produkcji i rozwoju obszarów wiejskich,
  •  Zwiększenie udziału ludności z obszarów wiejskich w tworzeniu nowych działalności gospodarczych, opartych na wykorzystywaniu surowców pszczelich i efektywnego                gospodarowania zasobami naturalnymi,
  •  Zwiększenie oferty sprzedaży produktów pszczelich wśród  miejscowych pszczelarzy,
  •  Wspieranie idei zrównoważonego rozwoju, a także więzi człowieka z naturą.