|

Zmiana siedziby Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego

OD 18 STYCZNIA 2022 ROKU ZMIENIŁA SIĘ SIEDZIBA POSZCZEGÓLNYCH BIUR DEPARTAMENTU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA (DROWIR) URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE.

Nowym adresem poszczególnych biur będzie ul. Jagiellońska 91A w Olsztynie (budynek Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie):

•    Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;

•    Biuro Projektów, Biuro Płatności, Biuro Kontroli oraz Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości odpowiedzialnych za PROW 2014-2020;  
•    Biuro Wdrażania PO RYBY;

Pod tym samym adresem zlokalizowany będzie również Sekretariat PROW.

Adres do korespondencji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa pozostaje bez zmian: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Wszelką korespondencję nadawaną pocztą należy kierować na adres DROWiR ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Adresy e-mail wraz z numerami telefonów do poszczególnych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa również pozostają bez zmian.